bio

Andreu Meixide expo

FINESTRA
Realitzador audiovisual, programador cultural i arquitecte.
Director de programació de BccN Barcelona Creative Commons Film Festival, espai consolidat com a referència mundial per al cinema i l’audiovisual en Creative Commons, aportant novetats i solucions als problemes dels drets d’autor en l’era digital i treballant entorn a noves narratives derivades del plantejament en xarxa.
Cofundador de Cosmopolilla prod. ha realitzat “Marquesa”, “Sóc Rambla” i la webserie documental “Bloc dels Pescadors: Barceloneta”. La seva obra s’ha vist a festivals espanyols com a Alcances o DocsBarcelona, CineB de Xile, Atlanticdoc d’Uruguai o AFF Rotterdam.
Ha impartit classes a centres universitaris com BAU i ELISAVA sobre cultura audiovisual a l’era digital i sobre la relació cinema i arquitectura.
Recentment ha estat jurat i/o ponent en diferents festivals com el XII Festival curtmetratges Dr. Mabuse, VII MetropoLHis o VIDEOAKT Biennal internacional de videoarte.

VENTANA
Realizador audiovisual, programador cultural y arquitecto.
Director de programación de BccN Barcelona Creative Commons Film Festival, espacio consolidado como referencia mundial para el cine y el audiovisual en Creative Commons, aportando novedades y soluciones a los problemas de los derechos de autor en la era digital y trabajando entorno a nuevas narrativas derivadas del planteamiento en red.
Cofundador de Cosmopolilla prod. ha realizado “Marquesa”, “Soy Rambla” y la webserie documental “Bloc dels Pescadors: Barceloneta”. Su obra se ha exhibido en festivales españoles como Alcances o DocsBarcelona, CineB de Chile, Atlanticdoc de Uruguay o AFF Rotterdam.
Ha impartido clases en centros universitarios como BAU y ELISAVA sobre cultura audiovisual en la era digital y sobre la relación cine y arquitectura.
Recientemente ha sido jurado y/o ponente en diferentes festivales como el XII Festival cortometrajes Dr.Mabuse, VII MetropoLHis o VIDEOAKT Bienal internacional de videoarte.

WINDOW
Filmmaker, cultural programmer and architect.
Programming Director of BccN Barcelona Creative Commons Film Festival, established as a global space for cinema and audiovisual in Creative Commons, providing news and solutions to the problems of copyright in the digital age and working around new narratives derived from network approach.
Cofounder of Cosmopolilla prod. he has realized “Marquise”, “I’m Rambla” and the documentary webserie “Fisherman’s House: Barceloneta”. His work has been exhibited in Festivals such Alcances or DocsBarcelona in Spain, CineB in Chile, Atlanticdoc in Uruguay or AFF Rotterdam.
He has taught at universities as BAU or ELISAVA about audio visual culture in the digital age and relationship between architecture and cinema.
Recently he has been a judge and/or speaker at various festivals such XII Dr. Mabuse ShortFilm Festival, VII MetrpoLHis FF or VIDEOAKT International Videoart Biennial.

Anuncios